“Opalówka” już przejezdna

7 grudnia władze samorządowe dokonały oficjalnego otwarcia zmodernizowanej ul. Zagajnikowej w Różycy, a także ul. Długiej w Borowej oraz ul. Przestrzennej w Gałkowie Parceli. W ceremonii przecięcia wstęgi uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Koluszki z przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Szostak oraz burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem na czele, władze powiatowe ze starostą Andrzejem Opalą, wicestarostą Ewą Gładysz, oraz przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem Sokołowskim, a także radni oraz sołtysi z terenu, przez który przebiegają inwestycje.

Zebrani nie kryli zadowolenia z zakończenia wszystkich zaplanowanych zadań drogowych, a szczególnie z oddania do użytku tzw. „opalówki”, która jak się okazało w trakcie remontu, jest jedną z chętniej wykorzystywanych dróg na terenie naszej gminy.

Przypomnijmy, że modernizacja ul. Zagajnikowej kosztowała nas blisko 4 mln zł. Pracami zostało objęte aż 147 nieruchomości wzdłuż drogi. Na skutek wykupu działek pod poszerzenie jezdni, do kieszeni właścicieli gruntów z Gminy Koluszki trafiło 0,5 mln zł. Jezdnia na całej długości zyskała nową podbudowę, oraz została poszerzona do 6 metrów. Na odcinku gęściej zabudowanym pojawiły się obustronne chodniki. Wzdłuż drogi zamontowano nowe oświetlenie uliczne oraz zaprojektowano przystanki autobusowe. Wybudowana została także kanalizacja sanitarna oraz stosowne odwodnienie drogi.

W trakcie krótkich przemówień, przedstawiciele władz chwalili sobie również bardzo dobrą współpracę na linii gmina-powiat, która skutkuje tym, że do końca kadencji obecnego samorządu czyli do 2018 r., uda się zmodernizować większość dróg powiatowych na terenie Gminy Koluszki. Dla przykładu w przyszłym roku rezultatem powyższej współpracy będzie kolejna potężna inwestycja, czyli przebudowa drogi powiatowej Wierzchy – Długie – Stefanów – Redzeń. Inwestycja będzie realizowana na długości aż 8 km.  

 

image_pdfimage_print