„Ogród zmysłów” przy Szkole Podstawowej w Różycy”


Zadanie pn. „Ogród zmysłów” przy Szkole Podstawowej w Różycy” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 41 200,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 33 365,00 zł.
Projekt przewiduje przygotowanie ogródka edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogród zmysłów” dla uczniów szkoły Podstawowej w Różycy.
W ramach projektu zakupione zostaną:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/