Ogłoszenie przetagu na sprzedaż nieruchomości w obr. Gałków Mały, dz. 580.12