Ogłoszenie Burmistrza Koluszek- w sprawie wywieszenia wykazu o przeznaczeniu działki gruntu do dzierżawy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 125.40, obr. Borowo I