Ogłoszenie Burmistrza Koluszek


Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Lisowice, obręb Lisowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/7 o pow. 1996 m2. Pełna treść ogloszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – TUTAJ