Ogłoszenie Burmistrza Koluszek


Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Borowa, obręb Borowo I, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 27/7 o pow. 1016 m2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – TUTAJ