Oferta realizacji zadania publicznego – "Krajoznawczy Rajd Rowerowy śladami Drogi Żelaznej Iwangorodzko - Dąbrowskiej"