Oferta realizacji zadania publicznego


Organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 10