Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

W ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2017/2018 znajdują się technikum i liceum ogólnokształcące.

           W technikum młodzież ma do wyboru trzy kierunki kształcenia: technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik logistyk.

Technik mechatronik – klasa objęta patronatem firmy SuperDrob Zakłady Mięsno – Drobiarskie S. A. W ramach patronatu firma włącza się w realizację  projektów unijnych, funduje nagrody dla najlepszych uczniów i nagrody w konkursach oraz współorganizuje praktyki i staże zawodowe.

W trakcie nauki w technikum mechatronicznym uczniowie poznają zagadnienia z dziedziny projektowania, sterowania i obsługi procesów technicznych. Mechatronika zawiera w sobie wiele dziedzin: budowę maszyn (urządzenia zautomatyzowane, sprzęt medyczny), techniki produkcji (roboty produkcyjne, obrabiarki numeryczne, systemy kontroli i monitoringu procesów produkcyjnych, sieci komputerowe), techniki samochodowej (systemy ABS, ASR, poduszki powietrzne, układ wtryskowy i zapłonowy). Absolwent kierunku studiów mechatronika można pracować jako: inżynier automatyk (utrzymanie ruchu taśm produkcyjnych), technolog, projektant czy serwisant urządzeń i systemów mechatronicznych.

      Technik teleinformatyk – klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych. Spółka obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę  w procesie dydaktycznym i gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Technik teleinformatyk jest  obecnie jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów na runku pracy. Teleinformatycy to specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Ich kwalifikacje zawodowe obejmują uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, montaż i eksploatacja sieci rozległych. Absolwent tego kierunku może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy informatyczne, a także w serwisach komputerowych. Zdobyta wiedza ułatwia  założyć własną firmę.

              Technik logistyk – klasa pod patronatem firmy LOGIQ Rożko Sp. j. , która umożliwia odbycie staży zawodowych, doposaży szkołę w środki dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego, współorganizuje praktyki i wycieczki zawodowe dla uczniów.

 Nauka w tym zawodzie obejmuje następujące bloki: logistyka (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), podstawy transportu i spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, prawo, gospodarka elektroniczna, dwa języki obce dla logistyków. Absolwent w zawodzie technik logistyk może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie też przygotowany do uzyskania certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwi mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale da gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie logistycznej w Europie.

         W liceum ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru naukę w trzech klasach: policyjno-prawnej, psychologiczno-socjalnej i nowo otwieranej od września 2017 r  klasie pożarniczej.

               Klasa policyjno – prawna – klasa mundurowa objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego – Wschodniego w Koluszkach

W ramach nauki uczniowie biorą udział w zajęciach praktycznych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, są organizowane wyjazdy do wyższych szkół policyjnych. Prowadzone jest szkolenie strzeleckie w ramach powstałego Kółka Strzeleckiego, a w ramach wf – zajęcia ze sztuk walki. Kształcenie policyjne obejmuje m. in.:  wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych oraz wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki.

Klasa psychologiczno-socjalna – klasa uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, który objął ZSP nr 2 swym  patronatem

Uczniowie klasy psychologiczno-socjalnej poznają podstawy psychologii i socjologii, rozwijają też własne umiejętności interpersonalne. W toku nauki poznają pojęcia z zakresu psychologii stresu, pracy socjalnej, podstawy pedagogiki, psychologii zdrowia.  Aktywnie mogą włączyć się w prace wolontariatu, który współpracuje m.in. z SOSW w Koluszkach. Absolwenci mogą kontynuować edukację w zawodach, na które  nieustannie rośnie zapotrzebowanie na terenie całej Unii Europejskiej (pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej).

               Klasa pożarnicza –  klasa mundurowa pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego – Wschodniego w Koluszkach

Uczniowie klasy pożarniczej nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń, wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, poznają związane z ich prowadzeniem zasady postępowania. W zakres kształcenia pożarniczego wchodzą m. in.: zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, taktyka działań ratowniczo – gaśniczych, sprzęt ratowniczy i armatura wodna.

                Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb pracodawców i  lokalnego rynku pracy ZSP nr 2 współpracuje z wieloma  przedsiębiorstwami m. in. : „Indel”, „Onninen”, „Kongsberg Automotive”, „Procad”, „CityNet”.    Szkoła może poszczycić się dobrze wyposażonymi pracowniami zawodowymi, ma też uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zawodowych  i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a  nasi nauczyciele są egzaminatorami w innych ośrodkach.  Uczniowie  ZSP nr 2 uczestniczą  i odnoszą sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych,  olimpiadach przedmiotowych. W szkole panuje  atmosfera przyjazna  uczniowi.

Zapraszamy na Dni Otwartych Drzwi, podczas których można będzie obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami oraz przedstawicielami firm i instytucji, z którymi współpracuje ZSP nr 2, które odbędą się w dniach: 25 i 26 maja 2017 r. godz. 8.00 – 15.00 oraz 27.05.2017 (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

Nasz adres:

Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 2 w Koluszkach

  1. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki

tel./fax: (044) 714  07 34, e-mail: zsp2.koluszki@o2.pl , www.zsp2.info , www.facebook.com/zsp2koluszki

image_pdfimage_print