Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu

Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Nowy dowód nie będzie jednak zawierał już informacji o adresie zameldowania, dzięki czemu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Usunięcie danych adresowych ma być pierwszym krokiem w likwidacji obowiązku meldunkowego w Polsce. Jego zniesienie ma nastąpić jednak dopiero w styczniu 2016 roku. Na dowodzie nie będzie też informacji o kolorze oczu i wzroście, oraz zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Najistotniejsza uwaga dla osób które będą wymieniały dowody, dotyczy fotografii. Zdjęcie, które będzie wykorzystywane w nowym dowodzie osobistym będzie takie same jak to, które obowiązuje w paszportach.
Do wniosku o wydanie dowodu załączamy zatem kolorową fotografię o wymiarach 35 na 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy, z zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Dowód osobisty obecnie wydaje się nieodpłatnie.
UWAGA: Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie zatem konieczności wymiany dokumentów.

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu

image_pdfimage_print