E-USŁUGI

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

  1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  3. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywatele RP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
  4. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
  • upływu terminu ważności dowodu;zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  • przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
  • więcej informacji na temat wydawania dowodu osobistego przez internet oraz funkcjonalności nowego e-dowodu można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod


 Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.


 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w następstwie, czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.


Usługi dostępne przez Internet

Informacji na temat innych e-usług można uzyskać na stronie www.obywatel.gov.pl


 

image_pdfimage_print