Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siaci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: “Budowa grupowej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowości Borowa i Gałków Mały”