Numery telefonów


PIERWSZY KONTAKT:

– 44 725 67 10      Informacja Urzędu
– 44 725 67 00      Sekretariat Urzędu
– 44 714 58 15      FAX Sekretariat Urzędu
– 44 725 67 09      Promocja gminy
– 44 725 67 68      Biuro Inżyniera Gminy

ORGANIZACJA:

– 44 725 67 04      Sekretarz Gminy
– 44 725 67 05      Kadry
– 44 725 67 07      Referat  Organizacyjno – Prawny
– 44 725 67 11      Przewodniczący Rady
– 44 725 67 12      Obsługa Rady Miejskiej
– 44 725 67 14      Obrona Cywilna
– 44 725 67 15      Informatyk

OŚWIATA:

– 44 725 67 16      Kierownik Referatu Edukacji i Informacji
– 44 725 67 17      Stanowisko do spraw: oświaty
– 44 725 67 17      Stanowisko do spraw: zdrowia, kultury i sportu

KSIĘGOWOŚĆ:

– 44 725 67 20      Skarbnik Gminy
– 44 725 67 21      Stanowisko ds. podatków
– 44 725 67 22      Stanowisko ds. podatków
– 44 725 67 23      Stanowisko ds. podatków
– 44 725 67 24      Stanowisko ds. podatków
– 44 725 67 25      KASA
– 44 725 67 26      Kontrola podatkowa
– 44 725 67 27      Stanowisko ds. księgowości podatkowej
– 44 725 67 28      Stanowisko ds. księgowości podatkowej
– 44 725 67 29      Stanowisko ds. księgowości podatkowej
– 44 725 67 30      Stanowiska ds. księgowości budżetowej
– 44 725 67 31      Stanowiska ds. księgowości budżetowej

INWESTYCJE:

– 44 725 67 41      Kierownik Referatu Inwestycji – koordynator
– 44 725 67 42      Stanowisko ds. inwestycji
– 44 725 67 43      Fundusze pomocowe
– 44 725 67 44      Zamówienia Publiczne
– 44 725 67 45      Stanowisko ds. inwestycji
– 44 725 67 75      Stanowisko ds. zarządzania drogami
– 44 725 67 66      Stanowisko ds. rolnictwa
– 44 725 67 39, 49    Stanowisko ds. czystości i porządku

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

– 44 725 67 51      Stanowisko ds. opłat adiacenckich
– 44 725 67 52      Stanowisko ds. planowania przestrzennego
– 44 725 67 53      Stanowisko ds. gospodarki gruntami – miasto
– 44 725 67 54      Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego – koordynator, Stanowisko ds. gospodarki gruntami – gmina

USC:

– 44 725 67 60      Urząd Stanu Cywilnego
– 44 725 67 61      Stanowisko do spraw ewidencji  gospodarczej
– 44 725 67 62      Stanowisko do spraw mieszkaniowych
– 44 725 67 63      Ewidencja Ludności
– 44 725 67 64      Ewidencja Ludności

– 44 725 67 18      Redakcja gazety: Tydzień w Koluszkach

– 44 725 67 33      Ośrodek Doradztwa Rolniczego