Numery telefonów

 44 7256700 sekretariat

SEKRETARZ GMINY
44 7256704 Sekretarz Gminy
44 7256710 kancelaria ogólna
44 71458 15 fax
44 7256705 Kadry
44 7256707 st. ds. organizacyjnych
44 7256714 Obrona cywilna
44 7256715 Informatyk
44 7256760 Urząd Stanu Cywilnego
44 7256761 Ewidencja Działalności Gospodarczej
44 7256763 Ewidencja Ludności
44 7256764 Dodatki mieszkaniowe
44 7256713 Archiwum

RADA MIEJSKA
44 7256712 Obsługa Rady Miejskiej
44 7256711 Przewodniczący Rady Miejskiej

REFERAT EDUKACJI I INFORMACJI
44 7256716 Kierownik Referatu
44 7256717 Oświata
44 7256717 Kultura, sport i zdrowie

SKARBNIK GMINY
44 7256720 Skarbnik Gminy
44 7256721 Podatki (miasto)
44 7256722 Podatki (miasto)
44 7256723 Podatki (gmina)
44 7256724 Podatki (gmina)
44 7256725 KASA
44 7256767 Kontrola podatkowa
44 725 6727 Księgowość podatkowa
44 7256728 Księgowość podatkowa
44 7256729 Księgowość podatkowa
44 7256730 Księgowość budżetowa
44 7256731 Księgowość budżetowa
44 7256706 Księgowość budżetowa

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
44 7256740 Dyrektor Wydziału
44 7256741 Koordynator Referatu Inwestycji
44 7256742 st. ds. Inwestycji
44 7256743 st. ds. Inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych
44 7256744 st. ds. zamówień publicznych
44 7256745 st. ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich
44 7256709 st. ds. promocji gminy
44 7256719 Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej
44 7256775 st. ds. Zarządu drogami i oświetleniem ulicznym
44 7256766 st. ds. rolnictwa
44 7256748 Biuro Inżyniera Gminy
44 7256768 Biuro Inżyniera Gminy
44 7256749 st. ds. dotacji
44 7256749 st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami
44 7256739 st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami
44 7256755 st. ds. programów unijnych
44 7256718 Redakcja “Tydzień w Koluszkach”

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
44 7256752 Planowanie przestrzenne
44 7256753 Gospodarka gruntami – miasto
44 7256754 Gospodarka gruntami – gmina
44 7256762 Opłaty adiacenckie st. ds. mieszkaniowych

44 725 6 755 Audytor wewnętrzny

44 7256718  Redakcja gazety: Tydzień w Koluszkach

44 7256733 Ośrodek Doradztwa Rolniczego

image_pdfimage_print