Noworoczne Spotkanie dzieci z sołectwa Katarzynów-Zygmuntów z podopiecznymi Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach

Z inicjatywy pani Aleksandry Szymczyk i przy współpracy sołtysa Jarosława Kłosińskiego w sobotę 16-01-2016 roku w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie, odbyło się integracyjne spotkanie noworoczne dzieci z sołectwa z podopiecznymi Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach.
Po przywitaniu przybyłych dzieci i rodziców wychowankowie Stowarzyszenia, którzy współtworzą teatr „Tacy Sami”, pod kierunkiem pań A.Szymczyk i I.Warnickiej-Gawienowskiej zaprezentowali wzruszające przedstawienie pt.: „Dziewczynka z zapałkami” wg bajki J.Ch. Andersena. Po zakończeniu spektaklu zebrana widownia długo oklaskiwała występujących aktorów i ich opiekunów.
W dalszej części spotkania dzieci rozwiązywały szereg zagadek związanych z tematem bajki i okresem świątecznym, a każda prawidłowa odpowiedź spotkała się ze słodką nagrodą. Po zagadkach nastąpił czas na
wspólny śpiew, kolędowanie, zabawy muzyczno-ruchowe przy gitarze. Zwieńczeniem uroczystości było przygotowanie integracyjnego dzieła plastycznego z udziałem wszystkich dzieci, jako pamiątki wspólnej zabawy. Piękna choinka wykonana z lasu odrysowanych i wyciętych dłoni zdobi jedną ze ścian naszej świetlicy. Oczywiście w trakcie całego spotkania wszystkie dzieci i dorośli mogli korzystać ze słodkiego poczęstunku, specjalnie przygotowanego na tą okoliczność. Pyszne pączki, soki i napoje słodko umiliły czas między różnymi zabawami.
Wspólne spotkanie z dziećmi i młodzieżą ze Stowarzyszenia udowodniły, iż stereotypy dotyczące ludzi niepełnosprawnych najczęściej nie mają odzwierciedlenia w bezpośrednim kontakcie z takimi osobami. Nasze spotkanie pokazało wartość osób niepełnosprawnych, ich talenty artystyczne, potrzebę akceptacji w społeczeństwie. W życzliwej atmosferze dzieci często się uśmiechają, doskonale się czują, a wspaniały nastrój wzbogaca nasze wzajemne relacje.
Wszystkie materiały, słodki poczęstunek i napoje na spotkanie zakupione zostały z tegorocznego funduszu sołeckiego.

 

image_pdfimage_print