Nie wzrosną opłaty za odbiór śmieci

Pomimo wejścia w życie bardziej rygorystycznych zasad segregacji, od nowego roku w Gminie Koluszki nie wzrosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Koluszki na tego rodzaju sytuację zostały bowiem przygotowane już we wcześniejszych przetargach. Pozostawienie w Gminie Koluszki opłat za odbiór odpadów segregowanych na poziomie 8 zł od osoby, oznacza, że w tym aspekcie będziemy jedną z najtańszych gmin w regionie. Dla przykładu w Brzezinach, Rokicinach czy Tomaszowie, opłaty wzrastają do 10 zł, w Brójcach do 12 zł, a w Nowosolnej nawet do 13 zł.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom o konieczności aktualizacji danych widniejących w deklaracjach ws. odbioru odpadów. Do rzadkości nie należą bowiem sytuacje, w których po śmierci członka rodziny, narodzinach, wyjeździe za granicę lub na studia, nie następuje aktualizacja stanu osób w danym gospodarstwie domowym. Jeżeli nie nastąpi zgłoszenie tego faktu, dane gospodarstwo wciąż będzie obciążane opłatami za nieobecną osobę. Stosowne ulotki przypominające o powyższym obowiązku będą dostarczane mieszkańcom przez Urząd Miejski przy okazji dostarczania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

image_pdfimage_print