Nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Koluszki”

W związku z rezygnacją części uczestników projektu Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza nabór uzupełniający.

                Dofinansowanie, w wysokości 85% kwoty netto, pochodzić będzie ze środków pozyskanych w ramach działania Ochrona powietrza RPO WŁ. Program zakłada ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 30% przez każdego z uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zlikwidowanie starego pieca węglowego!

W celu otrzymania dofinasowania należy złożyć  ankiety oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie w terminie 18-28.04.2017r.

Składając ankiety należy dokonać opłaty za stworzenie Programu funkcjonalno – użytkowego, który jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, w wysokości 369 zł. Kwota nie podlega zwrotowi!

Ankiety, deklaracje oraz regulamin naboru są dostępne w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.koluszki.pl.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print