Nabór do projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznej – najważniejsze informacje.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Burmistrz Koluszek informuje, o możliwości złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach mieszkalnych, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i rolnicza.

Deklaracje należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia bieżącego roku w następujących formach:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap: http://koluszki.pl/epuap/
  • za pośrednictwem skrzynki pocztowej na adres um@koluszki.pl
  • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki;
  • poprzez złożenie deklaracji w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach – z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego z tej opcji należy korzystać w ostateczności.

Najważniejsze informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie:

1.  Kto powinien złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie?

Złożenie deklaracji jest wymagane od wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie (również tych, które wpisywały się na listę zainteresowanych w roku 2019).

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie ubiegać mogą się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Koluszki, które mają uregulowany stan własnościowy nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza. W przypadku prowadzenia jakiejkolwiek działalności wymaga się odrębnego opomiarowania energii elektrycznej dla części mieszkalnej i związanej z prowadzoną  działalnością.

3. Jakie są koszty realizacji przedsięwzięcia? 

Realne koszty realizacji przedsięwzięcia będą  znane dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone po uzyskaniu dofinansowania i zawarciu umowy dofinansowania.  Na chwilę obecną można jedynie określić procentowy udział wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania – wkład własny ponoszony przez mieszkańca wynosi 15 %,  natomiast 85 % kosztów stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

4.  W jakim czasie zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne?

Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie do każdego zainteresowanego zgłosi się firma w celu przeprowadzenia analizy sytuacyjno-technicznej nieruchomości, co jest niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji Urząd Miejski w Koluszkach złoży stosowny wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest na kwiecień bieżącego roku.  Po złożeniu wniosku jest on poddawany ocenie formalnej i merytorycznej i w przypadku uzyskania pozytywnej oceny zawierana jest umowa dofinansowania projektu. Biorąc pod uwagę czas trwania oceny projektu oraz okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu planuje się, że montaż instalacji nastąpi nie wcześniej niż po I kwartale 2021 roku.

5. Skąd wziąć informacje na temat rocznego zużycia energii na nieruchomości? 

Zużycie mocy na danej nieruchomości najprościej sprawdzić na pierwszym rachunku za energię elektryczną za rok 2020.

6. Czy osoby, które już raz skorzystały z takiego dofinansowania mogą ubiegać się o nie  ponownie?

Na chwilę obecną osoby, które mają zamontowaną instalację fotowoltaiczną z innego projektu dofinansowywanego ze środków wspólnotowych realizowanego przez Gminę Koluszki mogą składać deklarację uczestnictwa w projekcie. Pierwszeństwo mają jednak osoby ubiegające się po raz pierwszy.

7. Czy firma przeprowadzająca oględziny jest późniejszym wykonawcą zadania?

Nie, firma przeprowadzająca oględziny przygotowuje tylko dokumentację aplikacyjną.  Wykonawca prac zostanie wyłoniony w przetargu.

8. Czy złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania? 

Złożenie deklaracji jest jedynie wyrazem zainteresowania. O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników projektu będzie świadczyło podpisanie umowy z Gminą, natomiast ostateczna decyzja o udzieleniu dofinansowania będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie między Gminą a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem projektu można uzyskać pod numerem telefonu 44 725 67 45.

Poniżej deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print