MISTRZOWIE MATEMATYKI Z „JEDYNKI”

W niezwykle szybkim tempie odbywały się w bieżącym roku szkolnym kolejne etapy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjum. Krótki czas, intensywna praca, systematyczność i sumienność okazały się kluczem do sukcesu dla dwójki uczniów klasy 3b Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Karol Kuźniak uzyskał tytuł LAUREATA, a Jakub Spała – tytuł FINALISTY tegoż konkursu.

Podczas finałowych zmagań matematycy z „Jedynki” jako jedyni reprezentowali nasze miasto i powiat łódzki wschodni. Spośród 42 finalistów próg 90% punktów możliwych do uzyskania przekroczyło, wraz z Karolem, łącznie 15 gimnazjalistów, sięgając tym samym po najwyższe matematyczne wyróżnienie.  Osiągnięcie to zwalnia ucznia z pisania egzaminu gimnazjalnego z matematyki i daje przepustkę do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zadania konkursowe, które uczniowie rozwiązywali na każdym etapie konkursu, były zadaniami wymagającymi ogromnej wiedzy, koncentracji, wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Dotyczyły wielu zagadnień znacznie wykraczających poza materiał nauczany w gimnazjum. Nietypowe podstawienia, dowodzenie tożsamości algebraicznych i trygonometrycznych, prawdopodobieństwo zdarzeń losowych, planimetria i stereometria to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmierzyli się nasi „mistrzowie”.

Sukces uczniów ogromnie cieszy p. Katarzynę Wójcik, która przez trzy lata była nie tylko opiekunem i nauczycielem matematyki obu chłopaków, ale także ich wychowawcą. Warto było poświęcić tak wiele godzin „królowej nauk”, zrezygnować z niejednej przyjemności, także w sobotnie przedpołudnia spędzane w szkole, aby spiąć „klamrą sukcesu” trzyletni, wspólny wysiłek.

Sukces Karola i Kuby po raz kolejny potwierdza tezę, że odkrywanie tajemnic matematyki jest fascynującą, intelektualną przygodą, której nie należy się bać, w której uczniowie koluszkowskich szkół, wspierani przez nauczycieli – pasjonatów, mogą sięgnąć po najwyższe laury.

image_pdfimage_print