Miejski żłobek jeszcze w tym roku?


Radni przychylili się do inicjatywy burmistrza Koluszek, związanej ze stworzeniem miejskiego żłobka. Pozytywna opinia oznacza, że pierwsze dzieci mogłyby zostać objęte opieką jeszcze w tym roku.

Projekt zakłada, by przy pomocy środków unijnych na początek stworzyć w wynajętym pomieszczeniu dwie grupy, składające się łącznie z 48 podopiecznych. Jeżeli po pierwszych miesiącach okazałoby się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę faktycznie w naszym mieście istnieje, Gmina Koluszki będzie starała się o uzyskanie dofinansowania na budowę stałego miejskiego żłobka w ramach rządowego programu „Maluch”.

– Rozpoczęliśmy już prace nad przygotowaniem stosownego wniosku o pozyskanie niezbędnych funduszy z UE na organizację pierwszych dwóch grup. W sierpniu dowiemy się, czy nasz wniosek przeszedł. Jeśli otrzymamy pieniądze, tymczasowy żłobek ruszyłby już w październiku bieżącego roku. Obecnie trwają również rozmowy, w celu znalezienia odpowiedniego lokalu. W tym celu rozmawiamy m.in. z Koluszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową, która dysponuje odpowiednimi czterema pomieszczeniami przy swojej siedzibie, na parterze bloku od strony ul. Sikorskiego – wyjaśnia Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. informacji.

Warunkiem przyjęcia do żłobka tworzonego w ramach projektu unijnego byłaby konieczność podjęcia zatrudnienia, a więc aktywny powrót na rynek pracy. Ze względu na zewnętrzne dofinansowanie, przez pierwsze dwa lata rodzice mogliby liczyć na preferencyjną opłatę, związaną na przykład tylko z pokryciem kosztów wyżywienia malucha. Po zakończeniu unijnego projektu i stworzeniu stałego żłobka, Gmina musiałaby już przejść na system standardowych opłat. Dla przykładu w Łodzi opłata za żłobek to 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 175 zł miesięcznie. Za każdą rozpoczętą godzinę powyżej stałych 10 godzin dziennie, dopłaca się 18 zł, czyli 10 proc. miesięcznej opłaty. Dzieci przyjmowane są tam od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Na obecnym etapie oprócz opłat nie są również określone godziny funkcjonowania koluszkowskiego żłobka. Projekt jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie realizacji, jako odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Okazało się bowiem, że żłobek jest jedną z najbardziej pożądanych inwestycji, którą wymienili mieszkańcy Gminy Koluszki w ankiecie przeprowadzonej niedawno przez władze miasta.