Miasto Koluszki, obręb 1 ul. Generała Dąbrowskiego działka nr 162/9 o pow. 1172 m2


Telefon kontaktowy +48447256753. Szósta działka od strony ul. Brzechwy niezabudowana i nieogrodzona. Na działce pojedynczy drzewostan mieszany w różnym wieku.