Miasto Koluszki, obręb 1 ul. Generała Dąbrowskiego działka nr 162/8 o pow. 1163 m2


Telefon kontaktowy +48447256753. Piąta działka od strony ulicy Brzechwy niezabudowana i nieogrodzona. Na działce pojedynczy drzewostan mieszany w różnym wieku.