Mali ratownicy w Będzelinie

Dzień 12 października , choć pochmurny i deszczowy, był w naszej szkole bardzo ciekawy  i pouczający. Wtedy właśnie odwiedził nas  ratownik medyczny – pan  Kamil Żurowski, który prowadził zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan ratownik spotkał się osobno  z uczniami klas młodszych i ze starszymi dziećmi,  przeprowadzając w obu  grupach zajęcia poglądowe i oparte na praktycznym działaniu. Dzieci uczyły się udzielać pomocy osobom dorosłym, małym kilkuletnim rówieśnikom i niemowlętom. Ćwiczyły resuscytację , przypominały jak organizować ratunek  i wzywać na pomoc pogotowie. Zapoznały się z zawartością torby ratowniczej i usłyszały  co powinna zawierać każda domowa czy szkolna apteczka. Dowiedziały się jak postępować ratując kogoś w razie zadławienia, oparzenia, omdlenia czy silnego skaleczenia. Uczniowie oglądali także filmy o udzielaniu pierwszej pomocy dostosowane  do ich wieku  i możliwości poznawczych. Ukoronowaniem zajęć, potwierdzającym zdobycie nowych wiadomości i umiejętności , było wręczenie dzieciom dyplomów  ,,Małego ratownika”. Cała społeczność naszej szkoły jeszcze raz serdecznie dziękuje panu  Kamilowi  Żurowskiemu za zaangażowanie, poświęcony czas i bardzo ciekawe zajęcia, które wniosły wiele cennych informacji i uświadomiły dzieciom, że one także mogą komuś uratować życie jeśli tylko będą wiedziały jak to zrobić.

                                                                                                                                                 Beata Klejbach

image_pdfimage_print