Ma być przestronnie i komfortowo


W minionych tygodniach Urząd Miejski w Koluszkach zorganizował spotkanie z osobami trudniącymi się handlem na tzw. wtorkowym rynku w Koluszkach. Celem spotkania było przede wszystkim wysondowanie opinii oraz pozyskanie użytkowej wiedzy od osób, które na co dzień stykających się z wieloma targowiskami rozsianymi na terenie naszego województwa. Na bazie zebranych w ten sposób informacji, do 10 lipca Urząd Miejski stworzy dokumentację projektową i złoży wniosek unijny o pozyskanie dotacji. Pod koniec roku zakłada się ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji, z terminem zakończenia na maj lub czerwiec 2018 r. Nowe targowisko uruchomione zostałoby zatem w wakacje przyszłego roku. W międzyczasie wciąż będą trwać konsultacje z handlującymi, by obiekt jak najpełniej spełniał oczekiwania mieszkańców.

Dlaczego nowe miejsce

Główne pytanie jakie możemy sobie zadać w kontekście tworzenia nowego targowiska, brzmi następująco: dlaczego nie przebudujemy obecnego rynku i pozostawimy w obecnym miejscu?

Tego rodzaju rozwiązanie wchodziło jak najbardziej w grę, aczkolwiek wtedy handlujący musieliby liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, na czas przebudowy obecny rynek zostałby wyłączony z użytkowania co najmniej na pół roku. Po drugie, przepisy bezpieczeństwa konieczne do zastosowania przy tworzeniu nowego projektu, ze względu na ograniczoną przestrzeń, zmniejszyłyby ilość miejsc do handlu z obecnych 300 do 100. O wiele rozsądniejszym rozwiązaniem okazało się zatem przeniesienie targowiska w najbliższe otoczenie obecnego rynku, z równoczesnym zapewnieniem nieporównywalnie wyższego komfortu dla sprzedający oraz kupujących.

Przypomnijmy zatem, że nowe targowisko ulokowane przy markecie Biedronka, powiększy się z obecnych 6500 m2 do 2 ha. Umożliwi to stworzenie ponad 300 miejsc do handlu. Połowa stoisk zostanie przykryta zadaszeniem na wysokości 5 metrów. Standardowe stoisko pod wiatą będzie miało wymiary 3 na 8 metra. Podłoże zostanie utwardzone kostką brukową, a cały teren odwodniony kanalizacją deszczową. Targowisko zostanie wyposażone w toalety oraz oświetlenie. Wejście na plac targowy dla mieszkańców zostanie ulokowane od strony ul. Pięknej. Wzdłuż tej ulicy zostaną również pobudowane parkingi. Parkować będzie można również przy obecnym rynku. Jeżeli ilość miejsc do zaparkowania samochodów okazałaby się niewystarczająca, w zapasie pozostaje teren, który będzie można wydzierżawić od PKP. Przy wejściu na targowisko powstanie również stacja dla wdrażanego systemu rowerów publicznych. Dla handlujących wjazd przewidziany został od ul. Budowlanych.

Ceny wynajmu stoiska

Opłaty za wynajem miejsca do handlowania pozostaną na podobnym poziomie jak obecnie, z tendencją do lekkiego podwyższenia o stopień inflacji. Generalnie, opłaty zostaną skonstruowane na taki poziomie, by mieszkańcy nie musieli dopłacać do utrzymania obiektu, a jednocześnie by gmina nie traktowała targowiska jako formy zarobku.

Co z obecnym rynkiem

Rewitalizacja placu przy ul. Targowej nie wyklucza pozostawienia na nim drobnego handlu. Władzom miasta chodzi raczej o zmianę jego charakteru. Targowisko ma przyjąć formę miejskiego ryneczku z ławeczkami, nasadzeniami, fontanną, i być może nielicznymi obiektami pod usługi, jak pizzerie czy banki. By miejsce to tętniło życiem, pod uwagę bierze się możliwość wprowadzenia drobnego, codziennego handlu, np. owocami i warzywami.