Lisowice miejscem lokalnego wypoczynku

W ciągu najbliższych tygodni powstanie spójna koncepcja zagospodarowania terenu w Lisowicach. Do końca maja ma powstać projekt, a w czerwcu gmina złoży wniosek o dofinansowanie. Inwestycja o wartości aż 8 mln zł ma zostać sfinansowana w 85 proc. z programu gospodarki turystycznej województwa łódzkiego.

Sam pomysł jest bardzo prosty. Ponieważ Rochna znajduje się poza obrębem naszej gminy, a tym samym nie możemy w teren ten ingerować, stworzymy nasz własny teren rekreacyjny skupiony wokół zbiornika w Lisowicach. Nad zalewem powstanie chronione przez ratowników kąpielisko z plażą. Uprzątnięty  zostanie teren oraz wykarczowane dzikie zarośla. Wokół zbiornika rozmieszczone zostaną ławki oraz pojawią się ścieżki rowerowe. W ramach wstępnego planu teren ma zostać podzielony na część krajobrazową, przeznaczoną dla wędkarzy i kajakarzy, oraz typowo rekreacyjną z kąpieliskiem, wykorzystywaną do zabawy. W związku z powyższym gmina zachęcać będzie mieszkańców, by wokół zalewu uruchamiali działalność gospodarczą związaną z usługami dla osób wypoczywających. W grę wchodzi na przykład wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych, czy mała gastronomia. W pobliżu zbiornika uzbrajane będą również tereny pod osiedla rekreacyjne.

Wypoczynkowy charakter naszemu zbiornikowi ma nadać projektant, który przeobrażał zalew w Szczecinku.

Jeżeli w tym roku otrzymamy dofinansowanie, rok 2018 ma być pierwszym pełnym sezonem obsługiwanym turystycznie przez zalew w Lisowicach.

image_pdfimage_print