Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2019 roku