Konta bankowe


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH KONT BANKOWYCH GMINY KOLUSZKI:

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat:
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41

Rachunek bieżący: DOCHODY 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
Wpłaty z tytułu:

Rachunek bieżący GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947
Wpłaty z tytułu:

Rachunek bieżący: DOWODY OSOBISTE 17 1020 3352 0000 1102 0240 6882
Wpłaty z tytułu :

Rachunek bieżący: KAUCJE I WADIA 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890

Wpłaty z tytułu:

Rachunek bieżący: ORGAN 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833
Wpływy z tytułu:

Wpłat należności gminnych bez opłat prowizji i bez konieczności wypełniania dowodów wpłat należy dokonywać na konta w:

oraz za dokonaniem opłat prowizji:

Wpłaty z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej powinny zawierać międzynarodowe numery kont
wraz z numerami IBAN i SWIFT.

IBAN: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Koluszkach
PL nr konta Kod BIC (Swift): BPKOPLPW