Konta bankowe

Wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na które można dokonywać wpłat:

Do dnia 30.04.2018 r: Bank Polska Kasa Opieki S.A z/s w Warszawie
I Oddział w Koluszkach ul. 11 Listopada 20

Od dnia 01.05.2018 r.: PKO Bank Polski SA z/s w Łodzi

Oddział 1 w Koluszkach ul. 11 Listopada 41

Rachunek bieżący dochodów własnych:

Do dnia 30.04.2018 r:    73 1240 3161 1111 0010 0493 1532

Od dnia 01.05.2018 r.:  11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

Wpłaty z tytułu:

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu
opłaty skarbowej, opłaty od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, opłaty od posiadania psów, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej,opłaty za usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej,
opłaty za ogłoszenia w gazecie Tydzień w Koluszkach oraz sprzedaż gazety Tydzień w Koluszkach,
opłat wynikających z ustaw o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
opłaty za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości należących do Gminy Koluszki.

Rachunek bieżący dochodów budżetowych:

Do dnia 30.04.2018 r:    62 1240 3161 1111 0010 0493 2021

Od dnia 01.05.2018 r.:   17 1020 3352 0000 1102 0240 6882

wpłaty z tytułu :

opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych – 31 PLN
oraz

wpłaty od gminy wierzyciela – dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Koluszki (zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)

Rachunek bieżący wadia i kaucje:

Do dnia 30.04.2018 r:   31 1240 3161 1111 0010 0493 4810

Od dnia 01.05.2018 r.:   92 1020 3352 0000 1102 0240 6890

wpłaty z tytułu:

wadiów na przetarg,
zabezpieczeń.

Wpłaty z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej powinny zawierać międzynarodowe numery kont wraz z numerami IBAN i SWIFT.

Do dnia 30.04.2018 r:

IBAN: Bank PEKAO SA I O/Koluszki PL nr konta
SWIFT: PKOPPLPW

Od dnia 01.05.2018 r.:

IBAN: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Koluszkach PL nr konta
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

image_pdfimage_print