Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego promującego Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Powiatu i będzie miał zastosowanie we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i identyfikacyjnych. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (pomniejszoną o stosowny podatek).
Prace konkursowe należy składać w terminie do 23 listopada 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Prace konkursowe należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, piętro 8, pok. 809 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

http://www.lodzkiwschodni.pl/aktualnosci/2015/konkurs_logo/regulamin_konkursu_logo_Powiat_Lodzki_Wschodni.pdf

image_pdfimage_print