Koluszkowska Karta Mieszkańca

Program pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca” jest elementem polityki promocyjnej i społecznej realizowanej przez Gminę Koluszki.

Program ma na celu:

 1. umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
 2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
 3. promocję Gminy jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;
 4. zachęcenie do osiedlania się i płacenia tu podatków;
 5. poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

Program realizowany będzie w szczególności w następujących obszarach:

 1. kultura
 2. sport i rekreacja
 3. turystyka i wypoczynek
 4. edukacja publiczna
 5. opieka nad dziećmi do lat 3
 6. handel i usługi.

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?

 1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Koluszki;
 2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/opiekuna prawnego;
 3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wniosku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;
 4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić wniosek.

Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością przedłużania; natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł.

karta mieszkańca

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print