Koluszki uczciły 1050 rocznicę chrztu Polski

W dniach 25-26 czerwca odbyły się w Koluszkach, zorganizowane wspólnie przez dekanat koluszkowski i Gminę Koluszki, obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Patronat nad tymi uroczystościami objęli: dziekan dekanatu koluszkowskiego, ks. proboszcz Krzysztof Nowak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak oraz burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Fakt wspólnych obchodów, zorganizowanych na szczeblu parafii i gminy nie umknął uwadze ks. biskupa Adama Lepy, który przewodniczył uroczystej mszy św., sprawowanej w niedzielne południe. Jego zdaniem, jest to pierwszy taki przypadek i godny pochwały.

Pierwsza część uroczystości rocznicowych odbyła się 25 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury. W swoim wystąpieniu burmistrz zwrócił uwagę na dwa aspekty przeżywania tej rocznicy. Komentatorzy rozpatrują 1050-lecie Chrztu Polski od strony politycznej a także kościelnej. Natomiast Waldemar Chałat zauważył, że poza tymi dwiema warstwami istnieje najważniejsza: osobista relacja człowieka ochrzczonego z Bogiem. Zarówno skutki polityczne czy kościelno-religijne Chrztu Polski wypływają z tej pierwszej przesłanki, jaką jest nasza osobista postawa wobec chrztu- zdawał się zauważyć burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat. Po jego przemówieniu, obecni na sali wysłuchali okolicznościowego wykładu jaki wygłosił historyk Kościoła, ks. prof. Waldemar Gliński. W swoim wystąpieniu dokonał analizy głównych i najstarszych źródeł historycznych, dotyczących daty i motywów Chrztu Polski. Powołał się na Kronikę Thietmara, Kronikę Galla Anonima i Rocznik Kapitulny Krakowski. Zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy pierwszymi dwoma źródłami, dotyczącymi powodów przyjęcia chrztu przez Mieszka. Wśród wielu przesłanek przyjęcia Chrztu Polski, prelegent wskazał aspekt polityczny, akcentując doskonały zmysł polityczny księcia Polan. Przystąpienie Mieszka I do chrztu wpłynęło na całe państwo. Ponadto stawiało go w równym szeregu z innymi władcami chrześcijańskiej Europy. Po wystąpieniu ks. prof. Glińskiego zebrani obejrzeli i wysłuchali program słowno-muzyczny pt.: „966 – Chrzest Polski”, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym. Na scenie zobaczyliśmy samego Mieszka I wraz z Dobrawą.  Konferansjerkę prowadził Tomasz Talaga.

W godzinach wieczornych rocznicę Chrztu Polski upamiętnił koncert w kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach, w wykonaniu łódzkiego kwartetu „In Corso”, zatytułowanego „Muzyka Kościoła Wiekami Pisana”. Artyści związani z ośrodkiem akademickim ojców dominikanów w Łodzi wykonali utwory z całego niemal tysiąclecia polskiej i europejskiej muzyki sakralnej. Zabrzmiały m.in. średniowieczne utwory chorałowe ku czci św. Wojciecha „Fulget in templo legifer” i św. Stanisława „Gaude Mater Polonia”, kompozycje Wacława z Szamotuł z XVI wieku czy włoskiego mistrza muzyki renesansowej, G.P. da Palestriny. Nie zabrakło współczesnej muzyki sakralnej. O mistrzostwie wykonania i pięknie utworów świadczyły niekończące się oklaski i wywołanie „In Corso” do bisowania. Ci, których nie było, mogą żałować.

Ostatnią częścią obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Koluszkach była wspomniana wcześniej msza święta w kościele Niepokalanego Poczęcia. N.M.P. Ksiądz biskup Adam Lepa, który mszy przewodniczył, w homilii podkreślał ogromne znaczenie Chrztu Mieszka nie tylko dla historii Polski, lecz również w kontekście dziejów naszego kontynentu. Jako przykład zwrócił uwagę na Bitwę Pod Legnicą w 1241 roku a także Bitwę Warszawską w 1920 roku. – Chrzest Mieszka daje nam Polakom, powody do dumy – wspominał bp Adam. Kaznodzieja uznał, że fakt chrztu przed 1050 laty każe nam zrobić dziś rachunek sumienia. Przypomniał zebranym jedną z pielgrzymek Jana Pawła II do Francji, gdy Papież Wojtyła pytał:  „Francjo, najstarsza Córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem”? W nawiązaniu do tego zdania, biskup łódzki stwierdził konieczność podobnej refleksji nad Wisłą. – Możemy stwierdzić, że nasz kraj po ponad tysiącu lat od swojego chrztu zachował wiarę ojców, niemniej należy pójść dalej, i pogłębiać swoją wiarę, poprzez odpowiedź na pytanie: jak dziś ewangelizować, jak być świadkiem Chrystusa w czasach współczesnych? – pytał bp Adam Lepa.

image_pdfimage_print