Kolejne drogi do modernizacji na obszarach wiejskich

Gmina przygotowuje kolejne projekty pod kątem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej pod przebudowę następujących dróg: ul. Szkolnej w Żakowicach, ul. Strażackiej w Będzelinie, oraz ul. Chrustowskiej w Borowej. Jako ciekawostkę dodajmy, iż ostatnia z wymienionych dróg będzie modernizowana na podstawie porozumienia z gminą Rokiciny (każda z gmin będzie modernizowała drogę po swojej stronie obszaru terytorialnego). Do przebudowy zostanie zgłoszona również droga gminna przez Zygmuntów, która dysponuje już gotową dokumentacją projektową. Jeżeli w tym roku uda się pozyskać dofinansowanie, inwestycje byłyby realizowane w latach 2016-2017. Gmina Koluszki stara się o dofinansowanie w wysokości 64 proc. wartości inwestycji.

image_pdfimage_print