Kampania społeczna strażaków pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czad i ogień obudź czujność” podczas Dni Koluszek.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach wystawiła swoje stoisko w parku miejskim podczas odbywających się w sobotę, 3 maja Dni Koluszek.  W ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, a także prowadzonej ogólnopolskiej kampanii społecznej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOSĆ” strażacy omawiali i prezentowali zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom mogącym wystąpić w domu oraz otaczającym nas środowisku, w tym z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej wynika, że 1/3 pożarów ma miejsce w budynkach mieszkalnych, dlatego nadrzędnym celem kampanii społecznej, jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych poprzez uświadomienie społeczeństwu konieczności prowadzenia kontroli technicznych instalacji i urządzeń domowych, a także wiedza na temat zapobiegania zagrożeniom, w tym z zakresu niebezpieczeństw związanych z niewyczuwalnym dla człowieka i niezwykle groźnym tlenkiem węgla. Celem strażaków było zachęcenie do zakupu autonomicznych czujek dymu, które nie gaszą pożaru ale alarmują domowników o niebezpieczeństwie.

W ramach tej kampanii Komenda Powiatowa PSP w  Koluszkach rozlosowała spośród uczestników konkursu 30 autonomicznych czujek tlenku węgla.

Strażacy propagowali również akcje „Kręci mnie bezpieczeństwo”, która ma uświadomić społeczeństwo jak ważną jest prewencja przeciwpożarowa. Podczas spotkań z mieszkańcami funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej mówili o tym jak przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, a także uczyli jak wdrażać zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Poza tym na stoisku można było:

–  Przypomnieć a także udoskonalić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

– Dowiedzieć się jak wygląda nabór i służba w Państwowej Straży Pożarnej.

– Zapoznać się z wyświetlanymi spotami i informacjami w ramach organizowanych akcji propagujących bezpieczeństwo.

– Zobaczyć jak działa podręczny sprzęt gaśniczy.

– Wziąć udział w konkursie  z zakresu wiedzy o „tlenku węgla” oraz wylosować czujkę czadu.

Stoisko Komendy Powiatowej PSP cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Nie brakowało chętnych zarówno młodych jak i dojrzałych osób, które były zaciekawione informacjami dotyczącymi zawodu strażaka, jak również zajęciami praktycznymi
z dziedziny pierwszej pomocy prowadzonymi przez ratownika medycznego. Jednak największym powodzeniem i frekwencją na stoisku strażackim cieszył się konkurs, w którym nagrodami były autonomiczne czujki tlenku węgla. Aby  wygrać wystarczyło odpowiedzieć na przygotowanych losach na trzy pytania z tej tematyki.

image_pdfimage_print