Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Gmina Koluszki