Informacja o organizacji dowozu uczniów do SOSW w Koluszkach


Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w celu zapewnienia bezpłatnego dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, niezbędne jest złożenie wniosku o zorganizowanie dowozu wraz z kopią skierowania do kształcenia specjalnego lub potwierdzenia dyrektora o przyjęciu dziecka do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że organizacja przedmiotowego dowozu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. w ramach przetargu nieograniczonego, którego ogłoszenie planowane jest pod koniec lipca br.

Mając na względzie powyższe niezbędnym jest złożenie przez rodzica wniosku, w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.

Wzór wniosku znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.