Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy wiedzieć powinien ….

 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  powstaje w przypadku nieruchomości – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czyli w przypadku zmiany:

a) właściciela nieruchomości,

b) adresu nieruchomości,

c) liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość

– narodzin dziecka

– zgon osoby zamieszkującej w danej nieruchomości

– zmiana miejsca zamieszkania (dotyczy nieruchomości, z której

wyprowadziły się osoby, jak również nieruchomości do której

przeprowadziły się osoby)

d) sprzedaży/kupna nieruchomości – deklaracja powinna być złożona przez:

– sprzedającego – deklaracja zerująca

– kupującego – pierwsza deklaracja

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 2. Właściciele budynków letniskowych zobowiązani są do złożenia dwóch deklaracji w ciągu danego roku:

  a) od pierwszego dnia miesiąca, w którym użytkuje się nieruchomość

  letniskową

  b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy

  się użytkowanie nieruchomości letniskowej, tzw. deklarację “O”.

  W przypadku braku takiej deklaracji będą naliczane należności z tytułu

  opłaty za odpady komunalne za pozostałe miesiące.

UWAGA: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną, a zatem należy w deklaracji wpisać datę od pierwszego dnia miesiąca (np. 01.05.2017r.), nawet wtedy, gdy dana osoba zamieszkuje na nieruchomości 1 dzień – dotyczy deklaracji złożonych po raz pierwszy. Natomiast jeśli jest to aktualizacja deklaracji, należny wpisać datę dokonania zmian ( a w rubryce załączniki, wpisać przyczynę dokonania zmiany).

Informacja

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • odpady segregowane – 8 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc

 • zmieszane odpady komunalne (nie poddane segregacji) – 17 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy – nr konta 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

image_pdfimage_print