III Konkurs Recytatorski "Na ścieżkach Chrystusowych"


W dniu 18 maja b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się powiatowy Konkurs Recytatorski “Na ścieżkach Chrystusowych” poświęcony poezji Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II. Jury, pod przewodnictwem ks. dziekana Krzysztofa Nowaka wśród uczniów zmagających się o laury tej trudnej poezji, wyłoniło zwycięzców, którymi zostały dziewczęta: Julia Soszka i Natalia Jaruga z gimnazjum w Gałkowie Dużym. Drugie miejsce zajęła Karolina Michałus z gimnazjum w Wiączyniu  a trzecie Maja Chałubińska z gimnazjum w Wiączyniu i Maria Motylewska z gimnazjum w Gałkowie Dużym. Wśród gości przysłuchujących się recytacji utworów Wojtyły był m.in. starosta powiatowy Andrzej Opala i wice burmistrz Koluszek Krystyna Lewandowska a także przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak i dyrektor MOK Elżbieta Popławska. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Gałkowie Dużym.