III Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych

24 maja 2016r  w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima  w Różycy odbył się   III Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy było: „Escape – Wyloguj się do życia ”. Przegląd miał charakter  krótkiej prezentacji każdej ze szkół, miał dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać, w jaki sposób postrzegają problem cyberprzemocy czy uzależnienia od komputera.      Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży właściwych postaw moralnych  i społecznych, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie przeciwdziałania cyberprzymocy, uzależnieniom od komputera i internetu, wskazywanie na pozytywne idee, zasady moralne  oraz kulturę  słowa na portalach społecznościowych .     W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała pani Dyrektor Aneta Mrówka, imprezę przygotowała i poprowadziła pedagog szkolny Anna Retelewska.   W tematykę tegorocznego przeglądu wprowadziła nas pani pedagog A. Retelewska słowem wstępu omawiając  hasło przewodnie.     Popisy młodych aktorów oceniane  były przez Jury w skład, którego wchodzili zaproszeni goście: przewodnicząca Jury- Koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Joanna Grzesiak, sekretarz Gminy Koluszki Beata Kusiak, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pani Aleksandra Szymczyk,, St. Sierż Marta Marczak, psychoterapeuta, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach Pani Joanna Zrobek oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Małgorzata Szyszka – Nowak.    Gościem Specjalnym przeglądu byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Pod okiem swoich opiekunów pani Aleksandry Szymczyk oraz Ilony Jasiaczek  grupa „Tacy sami” zaprezentowali gościnnie swój przepiękny spektakl pt. „Żyjesz po to by…..”  To wzruszające przedstawienie obejrzeli również wszyscy uczniowie naszej szkoły  z klas IV-VI.

Za zaprezentowane występy każda szkoła otrzymała statuetkę. W tym roku najlepszą inscenizacją okazała się sztuka pt. „W sieci” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Różycy pod kierunkiem pedagoga szkolnego Pani Anny Retelewskiej oraz egzekwo Szkoły Podstawowej nr 2  przedstawienie „Carpe Diem” , przygotowane przez panią Agnieszkę Jess i Karolinę Smarz. II miejsce zdobyła drużyna  ze Szkoły Podstawowej w Długiem za spektakl pt. „Moja fascynacja”, przygotowany pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Agnieszki – Magiery Jędrzejewskiej. III miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 1 za sztukę „Poza światem”, uczniowie przygotowywani byli pod czujnym okiem pani Katarzyny Krajewskiej.    W tym roku Jury również  przyznało nagrodę dla najlepszego aktora konkursu. Statuetkę „Wiktora” otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej Nr1 Marysia Ciechowicz. Pozostałe inscenizacje były równie wartościowe i rewelacyjne. Obejrzeliśmy również sztukę wystawioną pod kierunkiem pani Alicji Psut ze Szkoły Podstawowej z Gałkowa Dużego pt. „Bezpieczny Internet ”,  Szkoła Podstawowa z Będzelina przygotowała inscenizację pt.    „ Wyloguj się do życia” pod czujnym okiem pani pedagog Emilii Woźniak. Przedstawienia te zostały wyróżnione.  Na ręce opiekunów i dyrektorów składane były podziękowania od organizatorów. Laureaci I miejsca, a zarazem gospodarze tegorocznego konkursu postanowili oddać na pół roku Puchar Przechodni zwycięzcom również I miejsca – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2. Następnie wróci na ręce uczniów z Różycy, skąd zostanie przekazany kolejnym wygranym w IV Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w roku 2017.

Nasz konkurs nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe Urzędu Miasta Koluszki. Serdeczne podziękowania składamy władzom gminy – Panu Burmistrzowi Waldemarowi Chałatowi oraz Wiceburmistrzowi pani Krystynie Lewandowskiej za udzielenie wsparcia finansowego na zakup statuetek. Poczęstunek dla dzieci biorących udział  w konkursie oraz upominki i „Wiktora” ufundował organizator.  Wszystkim grupom serdecznie dziękujemy za wkład pracy, pomysłowość i  oryginalność.  Dzięki przedstawieniom mieliśmy możliwość spojrzenia na problem dotyczący zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z komputera  w nieco inny sposób. Mogliśmy zatrzymać się na chwilę i poddać się refleksji. Zapraszamy na kolejny IV Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Szkole Podstawowej    im. Juliana Tuwima  w Różycy.

                                                                                                                                                                                                                                                           Dziękujemy i gratulujemy

                                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Aneta Mrówka                                                                                                                                                                                                                                                                   Pedagog szkolny Anna Retelewska

image_pdfimage_print