Harmonogram prac w ul. Partyzantów

Do końca maja zakończy się trwająca obecnie budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów. Dodatkowo jeszcze w marcu na budowę wejdzie Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, by do końca czerwca wymienić wodociąg na odcinku 2 km, od Koluszek do Słotwin. Wymiana powyższego odcinka wodociągu stała się koniecznością ze względu na częste awarie. Przykładem jest tu chociażby zdarzenie z grudnia 2016 r., kiedy to w trakcie Wigilii pozbawieni wody zostali mieszkańcy Słotwin.

Po zakończeniu prac podziemnych, w okresie wakacyjnym plac budowy przejmie Zarząd Dróg Wojewódzkich, celem dokonania modernizacji nawierzchni drogi. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od projektowanego ronda u zbiegu ul. Św. Stanisława Kostki i ul. Wojska Polskiego, do ul. Granicznej w Słotwinach. Przy drodze wybudowany zostanie również chodnik.

image_pdfimage_print