Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Pogramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego


W dniu 04 lutego b.r. został przyjęty Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Harmonogram poniżej: