Gmina wesprze promocję lokalnych przedsiębiorców na zagranicznych rynkach

Gmina Koluszki otrzymała 1,4 mln zł dofinansowania na promocję gospodarczą regionu. Pieniądze z UE posłużą naszym lokalnym przedsiębiorcom. Będą oni mogli skorzystać z szerokiej oferty wyjazdów zagranicznych na targi handlowe, które pomogą w nawiązywanie kontaktów z firmami z innych krajów  UE oraz Chin. Przedsiębiorcy zyskają również możliwość wystawiania oferty swoich produktów na dedykowanej platformie internetowej, oraz w biurze handlowym w  Chinach.

Przypomnijmy, że w 2015 r. Koluszki podpisały umowę partnerską z liczącym sobie 630 tysięcy mieszkańców miastem Dujiangyan, w prowincji Chengdu. Umowa przewiduje m.in. obopólną pomoc w kojarzeniu ze sobą przedsiębiorców z obydwu stron globu. Działania koluszkowskich władz wpisują się mocno w politykę władz Chin, która przewiduje odbudowę tzw. Jedwabnego Szlaku. Projekt ten wspierają również władze polskiego Rządu, oraz opozycja. Co ważne, odbywa się to ponad podziałami politycznymi.

Dodajmy jednocześnie, że w Słotwinach zlokalizowana jest bocznica kolejowa, należąca do państwowej spółki OLPP. Istnieje duża szansa na to, że w ciągu najbliższych lat, będzie ona w stanie uruchomić własnymi siłami lub poprzez partnerów, dworzec przeładunkowy. Obecność tego rodzaju obiektu na obrzeżach Koluszek, tym bardziej uzasadniałaby wysyłkę kontenerami do Chin towarów  produkowanych przez nasze firmy.

Projekt, na który Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie, realizowany jest we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za międzynarodową wymianę handlową woj. łódzkiego. Projekt będzie obowiązywał do końca 2018 r. W swoich założeniach przewiduje on, że przedsiębiorcy chcący wziąć udział w zagranicznych tragach, będą pokrywać jedynie  15 proc. kosztów tego rodzaju promocji. Już obecnie można powiedzieć, że zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże. Niebawem rozpocznie się rekrutacja. Preferowane będą przede wszystkim firmy, które coś produkują, i chciałyby owe produkty wyeksportować poza granice państwa.

image_pdfimage_print