„GMINA KOLUSZKI CZYTA MAŁEMU MISIOWI”

26.04.2017 roku zakończył się projekt „Gmina Koluszki czyta Małemu Misiowi”. Inicjatorem przedsięwzięcia było Przedszkole Nr 2. Koluszkowski program to część Międzynarodowego Projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” zainicjowanego przez Przedszkole w Kolbuszowej. Celem akcji było rozwijanie czytelnictwa – zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa. Ważnym jej aspektem była również współpraca placówek – nauczycieli i dzieci z terenu gminy. Naszemu „Misiowi” Honorowo Patronował Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat.

W projekcie „Gmina Koluszki czyta Małemu Misiowi” brało udział osiem placówek, dwanaście grup, osiem misiów podróżników (Maciek, Dyzio, Teodor, Różyczka, Pan Czesio, Truskawek, Pan Miodek, Misia Stasia), ok. 240 dzieci oraz dziewiętnaście nauczycielek.
W ramach projektu organizowane były różne akcje czytelnicze.

Inauguracją akcji był spektakl Teatru Maska z Krakowa pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”. Wyobraźnia kreuje magiczny świat, ale żeby ją trenować trzeba czytać dużo książek. Na scenie w ciekawy sposób aktorzy przedstawili walory książki oraz czytania.

Następną akcję w ramach programu był występ przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 – „Spotkanie bajek”. Mali artyści w sposób żartobliwy przenieśli publiczność w kolorowy świat bajek i wyobraźni. Występ przedszkolaków nie był jedyną atrakcją tego spotkania. Naszym gościem specjalnym była Pani Kamila Ścibiorek – aktorka teatralna i filmowa, która odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci, a następnie przeczytała im bajkę „Kopciuszek” H. Ch. Andersena.

Ostatnią imprezą w ramach projektu było spotkanie czytelniczo-podróżnicze z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Młodzieży Panią Marią Markowską-Kurc i Panią Agnieszką Paź-Kerner podróżniczką autorką książki „Zaczęło się od Kilimandżaro”. Obie Panie bardzo ciekawie opowiedziały zebranym dzieciom o zwiedzonych przez siebie państwach. Pani Radna o Francji, natomiast Pani Podróżnik o Włoszech. Na zakończenie dzieci wysłuchały opowiadań o Misiach podróżnikach przeczytanych przez zaproszonych gości. Podczas projektu zorganizowany był również konkurs literacko-plastyczny „Kolorowe przygody Misia” . Wszystkie przygotowane prace były ciekawe i estetycznie, co skłoniło nas do podjęcia planów wydania tomiku wierszy i opowiadań napisanych przez dzieci wraz z nauczycielkami.

Podczas uroczystego zakończenia projektu, który odbył się w MOK w Koluszkach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki dla każdej z grup biorącej udział w akcji. Wręczono również nagrody indywidualne za konkurs „Kolorowe przygody Misia”.
Podsumowując przedsięwzięcie mamy nadzieję, że poprzez tę wspaniałą akcję razem zaszczepimy w naszych wychowankach chęć odkrywania wspaniałego cudu cywilizacji jaką jest pasja do czytania książek, która zostanie z nimi przez całe życie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w przeprowadzeniu akcji:
– Panu Burmistrzowi Koluszek Waldemarowi Chałatowi za objęcie projektu Honorowym Patronatem,

-Radnym i Pracownikom Urzędu Miasta Koluszki, za wsparcie podczas akcji
-Zaproszonym gościom : Pani Kamili Ścibiorek , Pani Agnieszce Paź- Kerner

image_pdfimage_print