Gimnazjum nr 2 otrzymało Tytuł Szkoły Dialogu


Już po raz drugi Koluszki gościły na Gali Szkoły Dialogu. Tym razem za sprawą pierwszoklasistów z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, którzy w bieżącym roku szkolnym realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny, dotyczący lokalnej historii. Dzięki ich wysiłkowi szkoła uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoły Dialogu”.

Tegoroczna Gala, podsumowująca rok 2015, miała wyjątkowo uroczysty charakter i odbyła się  8 marca 2016 r.  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie .

Przypomnijmy, że Szkoła Dialogu jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym objętym honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a mającym na celu przybliżenie młodzieży szkolnej historii i kultury polskich Żydów.

W roku ubiegłym program był obecny w 46 szkołach w całej Polsce. Od 2008 roku był realizowany w ponad 250 szkołach z około 165 miejscowości, w tym także w  Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Placówkę przy ul. Mickiewicza do Szkoły Dialogu zgłosiły  nauczycielki języka polskiego i historii Barbara Gudanis- Kościołek i Aneta Korczyńska.

Organizatorzy Gali zwrócili uwagę, ze uroczyste spotkanie w Teatrze Wielkim w Warszawie przygotowali specjalnie dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu

programu. W Gali udział wzięło prawie 1000 osób z całej Polski, w tym uczniowie i nauczyciele, trenerzy Forum, przedstawiciele władz państwowych, korpusu

dyplomatycznego oraz ludzie świata nauki i kultury.

Program Szkoły Dialogu był  prowadzony głównie w małych miejscowościach w całej Polsce, które przed  wojną były w dużym stopniu zamieszkane przez społeczność żydowską. Jedną z tych miejscowości były Koluszki. Przypomnijmy:  1 września 1939 Żydzi stanowili 30% mieszkańców naszego miasta.

W ramach cyklu 4 warsztatów młodzież, przy wsparciu trenerów Forum, przygotowywała wycieczkę po miejscach związanych z żydowską historią swojej miejscowości. Pierwszoklasiści z koluszkowskiej „Dwójki” na tę wycieczkę zaprosili grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Młodzi razem odkrywali ślady dawnej historii i ze zdumieniem zauważali, że miejsca, które są im dobrze znane mają własną, niejednokrotnie zapomnianą już przeszłość. Ta wspólna wędrówka była doskonałym przyczynkiem do rozmów i głębszych refleksji nad zmiennością i niestałością ludzkiego życia.

Efektem programu Szkoła Dialogu jest mnóstwo wspaniałych inicjatyw samodzielnie

organizowanych przez uczniów. Powstają niezliczone blogi, filmy, foldery turystyczne,

wystawy, piosenki czy tablice pamiątkowe. Uczniowie angażują mieszkańców swoich

społeczności, włączając ich w swoje działania. Takie projekty pozwalają zachować historyczną pamięć, której żywym nośnikiem staje się właśnie młode pokolenie.