Gazyfikacja Gałkowa w rękach mieszkańców

Na wniosek mieszkańców kilka lat temu Gmina Koluszki rozpoczęła rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w celu gazyfikacji Gałkowa. Na potrzeby oszacowania opłacalności i  zainteresowania inwestycją, Spółka zbierała od mieszkańców wnioski o przyłączenie do sieci. Na ich podstawie powstał stosowny projekt inwestycji. Na początku 2015 r. starosta wydał pozwolenie na rozbudowę sieci gazowej na terenie Gałkowa Dużego.

W związku z budową tzw. opalówki, czyli ul. Zagajnikowej, temat ten znacznie przyśpieszył. Pojawiła się szansa, by jeszcze w tym roku sieć gazowa z Różycy została przedłużona do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym. Gazociąg wybudowany by został na długości aż 4,3 km, wzdłuż ul. Głównej.

Zasadniczy cel jaki przyświeca aktualnie Gminie, to podłączenie do gazu kilku budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gałkowa Dużego. W grę wchodzą: szkoła, ochotnicza straż pożarna, przychodnia, przedszkole i biblioteka. Spośród nich najpilniejszą inwestycją jest gazyfikacja szkoły. W budynku tym piec grzewczy jest na granicy wytrzymałości technicznej, i Gmina robi wszystko by jeszcze przed zimą wymienić go na nowe źródło ciepło.

Warunkiem opłacalności budowy nowej nitki gazowej do Gałkowa, jest jednak podłączenie się do sieci choć części mieszkańców. To również od mieszkańców będzie zależeć, czy sieć przekroczy tory i zgazyfikuje drugą stronę Gałkowa. Obecnie istnieje ku temu ważna przesłanka, ponieważ wolę przyłączenia się wykazali mieszkańcy domów wielorodzinnych na terenie osiedla wojskowego w Gałkowie Małym.

W związku z powyższym, by odświeżyć dane zbierane od mieszkańców sprzed kilku lat i zweryfikować ich aktualną wolę, Polska Spółka Gazownictwa prosi o ponowne składanie wniosków o określenie warunków przyłączania do sieci gazowej. Na ich podstawie, Spółka podejmie decyzję o przedłużeniu sieci gazowej do Gałkowa.

Druki wniosków można pobierać ze strony www.psgaz.pl/dlaklienta/. Ważne jest by dołączać do nich mapkę uwzględniającą aktualny stan rozgraniczenia działek. Wnioski będą przyjmowane do 31 maja 2016 r. w Zakładzie w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź. Można je dostarczyć również pocztą. Urząd Miejski w Koluszkach zorganizuje także spotkanie z przedstawicielem gazownictwa, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski. Odbędzie się ono 23 maja o godz.. 17.00 w szkole w Gałkowie Dużym.

Warto pamiętać o tym, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania się do przyłączenia. Jeżeli dany mieszkaniec w późniejszym czasie się rozmyśli, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

image_pdfimage_print