Gazyfikacja Gałkowa

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła gazyfikację Gałkowa. Zadanie ma zostać zrealizowane do jesieni 2018 r. Sieć gazowa pojawi się w tych ulicach, w których mieszkańcy złożyli deklaracje w 2014 r. Mieszkańcy którzy do tej pory nie zadeklarowali chęci przyłączenia, a ich posesja znajduje się przy drodze w której budowana będzie nitka gazowa, będą mieć jeszcze szansę na gazyfikację swojej posesji.

Stosowne spotkanie informacyjne z przedstawicielami gazowni odbędzie się 13 czerwca o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym. Na spotkanie zapraszani są również mieszkańcy nieruchomości położonych wzdłuż ulic, gdzie obecnie jeszcze nie będzie budowana sieć gazowa. W trakcie spotkania wyjaśni się termin kolejnych inwestycji gazowych oraz zasady na jakich będą przyjmowane wnioski o przyłączenie.

Ze swojej strony władze gminy czynią również starania, by jeszcze w tym roku udało się dociągnąć gaz do budynków instytucji publicznej w Gałkowie Dużym, takich jak szkoła, przedszkole, muzeum czy straż pożarna. Istnieje również szansa, że zgazyfikowany zostanie budynek po byłej przychodni zdrowia. W tym celu gmina stworzyła już stosowny projekt unijny.

Gmina Koluszki przygotowuje się również do kolejnego naboru dla mieszkańców z terenów wiejskich celem sfinansowania ze środków unijnych m.in. możliwości przejścia z ogrzewania węglowego na gazowe. Pierwszy etap naboru powyższych wniosków odbył się w ubiegłym roku. Na 98 wniosków aż 50 pochodziło z Gałkowa. W ostatnim czasie dla powyższych mieszkańców zostało zorganizowane spotkanie, w trakcie którego zapoznali się z dokładnym harmonogramem projektu. Gmina planuje również przeprowadzenie drugiego naboru uzupełniającego, który wprowadzi chętnych na miejsce osób które zrezygnowały z projektu.

Ulice wzdłuż których zostanie wybudowana sieć gazowa:

– Gałków Mały: Północna, teren kolejowy, Łódzka, Nowa, Radwańska, Sportowa, Brzezińska, Towarowa, Łódzka, Słowackiego, Wojska Polskiego, Krzywa, Spacerowa, Napoleońska, Polna, Kopernika, Wojska Polskiego II, Leśna, Krawiecka, Ogrodowa, Letniskowa, Andrzeja, Krańcowa, Św. Anny, Stawowa i Mała, Niecała, Smugowa.

– Gałków Duży: Zimowa, Ludowa, Dzieci Polskich, Letnia, Jesienna.

Spotkania informacyjne w sprawie gazyfikacji

Polska Spółka Gazownictwa organizuje spotkania dla miejscowości, w których w najbliższym czasie możliwa będzie budowa sieci gazowej. Pod uwagę brane są: Stary i Nowy Redzeń, os. Czarneckiego i ul. Brzezińska w Koluszkach, oraz Gałków Mały i Duży. We wszystkich wymienionych miejscowościach spotkania odbędą się tego samego dnia: 13 czerwca o godz. 17.00. W Redzeniu miejscem spotkania

będzie świetlica sołecka, w Koluszkach spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, w Gałkowie mieszkańcy proszeni są do stawienia się w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.

Jednocześnie informujemy, że ze względów finansowych, z listy terenów wyznaczonych do zgazyfikowania wypadły dwie miejscowości z terenu naszej gminy: Stefanów i Zielona Góra. – Po analizie stopnia zagospodarowania terenu, oraz biorąc pod uwagę odległość od istniejącej sieci, stwierdzamy brak możliwości ekonomicznych rozbudowy sieci gazowej w tych miejscowościach. Zagęszczenie istniejących domów, przy braku potencjalnych dużych klientów, jak odbiorcy przemysłowi czy logistyka, wskazują na duże nakłady inwestycyjne przy niewielkim planowanym zużyciu gazu – wyjaśnił decyzję Spółki gazowej Piotr Morawski, kierownik Sekcji Rozwoju PSG Sp. z o.o.

image_pdfimage_print