Gala Noworoczna 2017

Z udziałem wielu zaproszonych Gości, m.in.Joanny Skrzydlewskiej, członka Zarządu Województwa Łódzkiego, senatora Ryszarda Bonisławskiego,  Tomasza Dominiaka, dyrektora Biura Marszałka Województwa Łódzkiego, Andrzeja Opali, starosty łódzkiego wschodniego i jego zastępcy, Ewy Gładysz, Sławomira Sokołowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu a także komendantów Policji, OSP, PSP, dyrektorów placówek oświatowych, prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw sektora prywatnego naszej gminy, wójtów, burmistrzów i starostów sąsiednich gmin, duchowieństwa i wielu innych ważnych osób związanych  z Koluszkami- w poniedziałkowy wieczór, w sali Kina Odeon 3D w Koluszkach odbyła się Gala Noworoczna 2017. Zaproszonych Gości powitała Krystyna Lewandowska, zastępca burmistrza Koluszek. Waldemar Chałat przypomniał najważniejsze wydarzenia społeczne, kulturalne i gospodarcze ubiegłego roku, a także sukcesy naszych najlepszych uczniów, zwłaszcza na niwie sportowej. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał jego doradca, Mateusz Karwowski,  który dokonał analizy wydarzeń inwestycyjnych w roku ubiegłym i przedstawił plany na lata następne. Głos zabrali także senator RP Pan Ryszard Bonisławski i członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska. Galę poprowadził Marcin Francikowski. Po części oficjalnej zaproszeni Goście i Gospodarze spotkania wysłuchali koncertu w wykonaniu Romualda Spychalskiego, Anny Spychalskiej, Tomasza Sławińskiego, którzy przy akompaniamencie zespołu “Inny Wymiar” wyśpiewali repertuar muzyczny okresu 20-Lecia Międzywojennego. Tekst i zdjęcia : Zbigniew Komorowski.

image_pdfimage_print