Fundusze Unijne

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Dzięki dotacjom unijnym Polska ma szansę osiągnąć duży wzrost gospodarczy. Także Ty możesz skorzystać z dotacji unijnej i otrzymać wsparcie na rozwój własnej firmy, na udział w szkoleniach lub realizację własnych pomysłów z dziedziny kultury czy życia społecznego.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program dla Europy Środkowej

www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/UniaEuropejska/EWT2007-2013/
www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/UniaEuropejska/EWT2007-2013/Wspolpraca+transnarodowa/re-turn/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Wiadomosci.aspx

Program Kapitału Ludzkiego

http://www.efs.gov.pl/

Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska

http://www.pois.gov.pl/

Instytucje (nazwy i adresy)

Program dla Europy Środkowej

Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III
A-1070 Vienna,
Austria
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:
http://www.central2013.eu/
www.interreg.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Siedziba Punktu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski w Łodzi
90-056 Łódź
ul. Roosevelta 15
Departament Polityki Regionalnej
Wydział ds. Informacji i Promocji
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05
e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: +48 22 330 33 26, 330 33 27
fax: +48 22 330 33 60
e-mail: po-ig@mrr.gov.pl
adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926rszawa

Program Kapitału Ludzkiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
Dyrektor Paweł Chorąży
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 330 30 04, 22 330 30 05, 22 330 30 01
faks: 22 330 30 31
e-mail: pokl@cpe.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Dyrekcja:
Monika Pałasz – dyrektor
zastępcy dyrektora departamentu:
Jarosław Orliński
Gabriela Popowicz
Milena Zimoń
Tel.: 22 461 39 30
Fax: 22 461 32 60

image_pdfimage_print