FINALISTKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UHONOROWANA PRZEZ WOJEWODĘ


 Paulina Bartnicka z Gimnazjum nr 2 została finalistką I edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Etap centralny odbył się 17 i 18 maja w gmachu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i polegał na ustnej wypowiedzi przed Komisją Centralną, w skład której wchodzili prawnicy z Krajowej Izby Radców Prawnych. Przystąpiło do niego 36 uczestników z 12 województw, którzy zostali wyłonieni podczas etapu okręgowego.  Musieli oni opanować wiedzę zawartą w publikacji  „Lex bez łez”, opracowanej  pod redakcją dr hab. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak. Wypowiedzi uczestników były oceniane nie tylko pod względem merytorycznym. Komisja brała również pod uwagę sposób prezentacji, dykcję, umiejętność nawiązania kontaktu z słuchaczami, jak i również umiejętność wyciągania wniosków. Paulinie nie brakowało doświadczenia w takiej formie prezentacji, albowiem już wcześniej jako laureatka I miejsca eliminacji rejonowych, przeprowadzonych w Okręgowej Izbie radców Prawnych w Łodzi, zachwyciła swym wystąpieniem radców prawnych, wchodzących w skład jury. Wraz z nią w zmaganiach na tym szczeblu wziął udział Marcin Latek, którego wynik(35/40p) . był równie imponujący.
Oprócz Pauliny w Warszawie region łódzki reprezentowało dwoje gimnazjalistów  z Łodzi. Uczennica koluszkowskiej „Dwójki”, uzyskując 19 punktów na 20 możliwych, okazała się jednak najlepsza z przedstawicieli województwa łódzkiego. Jej tegoroczne osiągnięcia oraz dążenia do rozwoju naukowego uhonorował Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, który w trakcie odbywającego się w Urzędzie Wojewódzkim spotkania, wręczył Paulinie list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.  Drugi list gratulacyjny uczennica otrzymała z rąk Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego.

Warto dodać, że do etapu szkolnego konkursu przystąpiło 1170 uczniów z całej Polski, z czego  314 znalazło się  na szczeblu okręgowym, a już tylko 36 dotarło do finału.  Paulinie udało się pokonać tak liczną konkurencję i sięgnąć po najwyższe laury. Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka j. polskiego p. Barbara Gudanis– Kościołek.

Olimpiada wiedzy o prawie to kontynuacja  szerszej akcji pod hasłem „Szkoła bliższa prawu”. Działaniami w ramach tej akcji Centrum Edukacji Prawnej pragnie pracować nad kształtowaniem kultury i świadomości prawnej u młodzieży. Bo świadomy prawa obywatel, to obywatel, który zna i dostrzega konieczność poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, także z pomocą radcy prawnego. Konkurs jest wyśmienitą okazją dla takich działań, a dodatkowo zorganizowany przez radców prawnych jest  formą promocji zawodu.