Eskadra sokołów będzie strzec nieba nad Koluszkami

Na fali ogromnej popularności, jaką okazało się pojawienie się w Parku Miejskim w Koluszkach sokolnika, władze miasta postanowiły pójść o krok dalej i wyposażyć naszą gminę w ptaki drapieżne na stałe.

Jak wiemy wynajęcie sokolnika służyło jednemu zasadniczemu celowi, czyli wypłoszeniu gawronów z parku miejskiego. Zamiar ten w dużej mierze się udał. Ptaki nie założyły nowych gniazd, dzięki temu ich populacja znacznie zmalała. Ponieważ nie wiemy jednak, czy gawrony nie powrócą w kolejnym roku, zapadła decyzja, by wokół gminy stworzyć kordon ochronny złożony z sokołów, które stacjonowałyby w każdym sołectwie i broniły dostępu do miasta Koluszki. Niebawem każdy z sołtysów otrzyma po jednym z drapieżnych ptaków. Zostanie również przeszkolony jak go utrzymywać, karmić i oczywiście odstraszać intruzów próbujących przebić się do centrum miasta. By zachęcić sołtysów do zaangażowania się w powyższy projekt, gmina uruchomi tzw. program Sokół +, czyli po 500 zł na rękę na każdego sokoła. Każdy z sołtysów będzie mógł posiadać maksimum trzy ptaki drapieżne, zależnie od wielkości sołectwa. Zadanie nie będzie jednak mogło być finansowane z funduszu sołeckiego.

Ponieważ zakup sokołów jak najbardziej wpisuje się w działania proekologiczne, gmina liczy na znaczne dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach rządowego programu „Ptak drapieżny w każdej gminie”. Sokoły ogólnie wpiszą się pięknie w kontekst naszego miasta, bowiem dysponujemy przecież kompleksem sportowym  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, o dumnej nazwie „Orlik”.

image_pdfimage_print