Dzieci z klas I w Gałkowie Dużym złożyły ślubowanie


15 dziewcząt i 19 chłopców: uczniów klas I w Szkole Podstawowej im Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym złożyło uroczyste ślubowanie.